Profil - Group

Црвена вода 4/2
1000 Скопје
Македонија

Teл: +389 (2) 3 120 968
Моб: + 389 (71) 382 880

 

Црвена вода 4/2
1000 Скопје
Македонија

Teл: +389 (2) 3 120 968
Моб: + 389 (71) 382 880

 

Профил Груп

барање и селекција, менаџмент консалтинг

Сакате да ги имате најуспешните луѓе во својата фирма?
Да бидете меѓу најуспешните?


Можно е и едното и другото. Обидете се со нас.

На нашиот клиент му нудиме помош при барање и селекција на менаџерски и стручен кадар и воедно советуваме во областа на менаџментот на човечките ресурси.

Одредени луѓе знаат дека со помош на Профиловите консултанти можат да најдат нови работни места во добри и успешни компании. Ако сакате да бидете меѓу нив пријавете се во нашата база на податоци.Нашиот логотип во облик на коцка кажува се:
Три насмеани лица кои го претставуваат:
задоволниот клиент,
задоволниот кандидат и
задоволниот консултант.

Повеќе
Барај по: интернет страна
  понуда на работни места
PMT - profil management tool