Profil - Group

Црвена вода 4/2
1000 Скопје
Македонија

Teл: +389 (2) 3 120 968
Моб: + 389 (72) 278 568

 

Црвена вода 4/2
1000 Скопје
Македонија

Teл: +389 (2) 3 120 968
Моб: + 389 (72) 278 568

 

Етика

Вработените во  Профил Груп  работат во склад со кодексот на консултантската етика, што гарантира доверба и го спречува конфликтот на интересите. Успешните кандидати не ги известуваме за новите понуди се додека се во работен однос кај нашиот клиент.

Гаранции

Ако кандидатот е отпуштен од оправдани причини, или ако го прекине договорот во период од три месеци од почетокот на работата, Профил Груп ќе пронајде нов кандидат бесплатно.

Повеќе
Барај по: интернет страна
  понуда на работни места
PMT - profil management tool