Profil - Group

Црвена вода 4/2
1000 Скопје
Македонија

Teл: +389 (2) 3 120 968
Моб: + 389 (72) 278 568

 

Црвена вода 4/2
1000 Скопје
Македонија

Teл: +389 (2) 3 120 968
Моб: + 389 (72) 278 568

 

Претставување

ПРОФИЛ е независна консултантска фирма која делува во областа на менаџментот на човечките ресурси и која е основана со приватен капитал во 1989 година. Во почетокот на своето работење беше прва фирма во Словенија и Југоисточна Европа која нудеше услуги за барање и селекција на кадри.

При вршењето на услугите никогаш не забораваме дека нашето работење може да има критични последици за клиентите, затоа нашата главна грижа е квалитетот на нашето работење. Нашата мисија е “да му служиме на клиентот  со најдобри решенија при барањето и селекцијата на менаџерските и стручните кадри и при советувањето во областа на човековите ресурси”. Богатото искуство, најопсежната база на податоци во Словенија и тимот на врвни советувачи со долгогодишно искуства претставуваат предност пред конкуренцијата и воедно гаранција за најквалитетните услуги кои му ги нудиме на клиентот.

Присутни сме во Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Македонија и Црна Гора.

Претставуваме фирма со висока технологија. Во 1995 година и меѓу првите во Европа започнавме со огласување на нашите потреби и тестирања на кандидати со помош на светскиот интернет. Нашата интернет страница (www.profil-group.com) е најпосетена, најпозната и е меѓу најдобрите во Словенија и во регионот каде што сме присутни. Заради нашите достигнувања спаѓаме меѓу најискусните високо технолошки развиени компании од овој вид. И покрај тоа се трудиме да бидеме уште подобри.


Профил е присутен во централна Европа преку сродните компании со кои има развиен долгорочен партнерски однос.

Повеќе
Барај по: интернет страна
  понуда на работни места
PMT - profil management tool