Profil - Group

Црвена вода 4/2
1000 Скопје
Македонија

Teл: +389 (2) 3 120 968
Моб: + 389 (72) 278 568

 

Црвена вода 4/2
1000 Скопје
Македонија

Teл: +389 (2) 3 120 968
Моб: + 389 (72) 278 568

 

Profil Management Tool

Искуствата покажуваат дека скоро 70 % од менаџерите ги водат своите организации со помош на т.н. техника на раководење со целите (menagement by objectives). Оваа техника е многу комплексна, но за неа не постојат алтернативни решенија. Затоа не преостанува ништо друго освен нејзина модернизација со помош на специjaлизирани помагала кои темелно ќе го олеснат тој дел од работата.Со нашиот пристап ќе заштедите до 70% од вашето време кое досега сте го користеле за оваа цел.  Се до сега на пазарот не постоеа адекватни помагала кои би им ја олесниле работата на менаџерите во оваа област, но сега тоа повеќе не е проблем!

Во Профил развивме Internet алатка Profil Management Tool, кој ќе ја промени ефикасноста на вашата фирма. Многу лесно ќе поставувате цели, ќе им ги делегирате на вработените, ќе ги вградите во системот на мотивација, личниот развој и наградувањето на вработените. Profil Management Tool ја олеснува изработката на организациската структура и дефинирањето на работните процеси. Неопходен е кај описот на работните места и вреднувањето на работните места.

Со нашата алатка и програмата за советување, ние можеме да ви помогнеме при воведувањето на оваа техника во секојдневната работа.

Profil Management Tool ви овозможува сето ова да го водите едноставно и ефикасно. Програмата можете да ја користите на англиски, српски, словенечки, хрватски, македонски, босански или според договор на некој друг странски јазик, односно верзија. Кликнете на иконата.

Побарајте го г.дин Франц Јамшек (тел.: +386 1 280 54 02 или mail: franc.jamsek@profil-group.com) или нашата канцеларија во Скопје тел: 02/ 3 120 968

 

 


Ве молиме за дополнителни информации:

Презиме:
Име:
Име на фирма:
Адреса:
Телефон:
Е-mail:
   
Повеќе
Барај по: интернет страна
  понуда на работни места
PMT - profil management tool